Jste zde

Povinné informace

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí Hlavního města Prahy pro rok 2021

02.12.2020
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí Hlavního města Prahy pro rok 2021 (s ukončením realizace v roce 2022) byl vyhlášen usnesením Rady hl. m. Prahy č...