Jste zde

Okresní soud v Děčíně - dražební vyhláška - 9.7.2020 v 10:30 hod

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

180 EX 9322/06

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Sobíšková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01385437, Zuzana Sobíšková
DS: kxcqtwv, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Původce

Sobíšková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01385437, Zuzana Sobíšková
DS: kxcqtwv, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Vyvěšeno

15.05.2020

Sejmuto

10.07.2020

Stav

Vyvěšeno