Jste zde

Exekutorský úřad Praha 8 - zahájení dražby dne 28.7. 2020 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

021EX 42/16-144

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:49639200, Ivan Erben
DS: ax3g8dn, Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6, Czech Republic

Původce

Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:49639200, Ivan Erben
DS: ax3g8dn, Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6, Czech Republic

Vyvěšeno

12.05.2020

Sejmuto

29.07.2020

Stav

Vyvěšeno