Jste zde

Exekutorský úřad Praha 3 - dražební vyhláška - 5.9.2017 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

091 EX 07855/14-073

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic

Původce

Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic

Vyvěšeno

08.08.2017

Sejmuto

06.09.2017

Stav

Vyvěšeno