Jste zde

Exekutorský úřad Cheb, elektronická dražba dne 30.01.2019 v 11:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

176 EX 00719/18-054

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Lavička Josef, JUDr. - soudní exekutor, IČ:01051857, Josef Lavička
DS: 9bvjcfq, 26. dubna 573/10, 350 02 Cheb

Původce

Lavička Josef, JUDr. - soudní exekutor, IČ:01051857, Josef Lavička
DS: 9bvjcfq, 26. dubna 573/10, 350 02 Cheb

Vyvěšeno

20.12.2018

Sejmuto

31.01.2019

Stav

Vyvěšeno