Jste zde

Třetí a závěrečné setkání s veřejností na téma udržitelné dopravy

Dne 28. 3. se uskutečnilo setkání zástupců MČ Praha 9 s veřejností, hlavním tématem byly udržitelné způsoby dopravy na Praze 9 v rámci projektu CHESTNUT. Program workshopu by totožný s programem setkání předchozí týden. Tedy, úvodní slovo měl radní Zdeněk Davídek a byli představeni další přednášející – pan Tomáš Rákos a pan Josef Mareš. Projekt CHESTNUT je přímo financován z prostředků evropských fondův rámci dunajského regionu. Cílem je, aby i Praha 9 byla místem, kde se bude rozvíjet udržitelný způsob elektromobility. MČ Praha 9 by se ráda zapojila do systému bikesharingu ve spolupráci s Rekoly. Bližší informace o přednášejících naleznete zde.

Mezi hlavní témata, nad nimiž převzal kontrolu facilitátor pracovního podvečeru Tomáš Rákos z Agendy D21, patřila především: Budování nových přechodů pro choddce u ZŠ Špitálská, Problémy jednosměrek v oblasti Krocínky a Nové stojany pro kola u stanic železniční trati na Praze 9.

Dále účastníci přinášeli hodnotné podněty na témata:

  • Jaká jsou negativa řešení dopravy na území Prahy 9
  • Jaká jsou naopak pozitiva, kde je doprava řešena dobře
  • Jakými podněty a nápady by se dala zmíněná negativa zlepšit či odstranit

 

Jménem ÚMČ Praha 9 děkujeme všem zúčastněným. Data, která ze setkání Radnice sbírá poslouží jako podnětné podklady pro zpracování hlubší analýzy, kterou po její finalizaci rádi zveřejníme pro všechny případné zájemce.