Jste zde

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2016

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2117 ze dne 8. 9. 2015 vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2016.

Vyhlášené programy

I. Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze (soutěžní aktivity)

I. A. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže
I. B. Systémové a rozvojové projekty sportu handicapovaných
I. C. Systémové a rozvojové projekty sportu seniorů

II. Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze

II. A/1. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. A/2. Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
II. B. Podpora energeticky náročných sportovišť
II. C. Provoz veřejně přístupných sportovišť

III. Podpora sportovních akcí v Praze

III. A. Sportovní akce mezinárodního významu
III. B. Sportovní akce celostátního významu
III. C. Sportovní akce celopražského významu

IV. Tělovýchovné projekty celoročního charakteru se zaměřením na sport pro všechny

Kompletní znění vyhlášení

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2016 (PDF)

 

Termíny pro podání žádostí (uzávěrky)

18. 11. 2015 pro projekty z programů:
II. A/1. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. A/2. Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
II. B. Podpora energeticky náročných sportovišť
II. C. Provoz veřejně přístupných sportovišť
III. A. Sportovní akce mezinárodního významu (pro akce konané 1. 1. - 30. 6. 2016)
III. B. Sportovní akce celostátního významu (pro akce konané 1. 1. - 30. 6. 2016)
III. C. Sportovní akce celopražského významu (pro akce konané 1. 1. - 30. 6. 2016)
IV. Tělovýchovné projekty celoročního charakteru se zaměřením na sport pro všechny

13.1. 2016 pro projekty z programů:
I. A. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže
I. B. Systémové a rozvojové projekty sportu handicapovaných
I. C. Systémové a rozvojové projekty sportu seniorů

29. 4. 2016 pro projekty z programů:
III. A. Sportovní akce mezinárodního významu (pro akce konané 1. 7. - 31. 12. 2016)
III. B. Sportovní akce celostátního významu (pro akce konané 1. 7. - 31. 12. 2016)
III. C. Sportovní akce celopražského významu (pro akce konané 1. 7. - 31. 12. 2016)

 

Konzultační středisko ke zpracování projektů

Odbor sportu a volného času Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „ SVC MHMP“), odd. sportu, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 660.

Termíny konzultací

Vždy měsíc před uzávěrkou termínu pro danou výzvu Po, St 9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.. Konzultace nebudou poskytovány v den uzávěrky.

Podrobně ZDE