Jste zde

Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD)

Odbor zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, vydává lovecké lístky a vede evidenci zemědělských podnikatelů.

Odbor dále zajišťuje údržbu veřejné zeleně, správu dětských hřišť v plochách městské zeleně, odstraňování černých skládek, svoz objemného odpadu od obyvatel, koordinaci nakládání s komunálním odpadem na území městské části. Odbor přijímá a prověřuje podněty od občanů a jiných subjektů, spolupracuje s jinými orgány státní správy a samosprávy a jinými institucemi (např. Městská policie, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Česká inspekce životního prostředí, Technická správa komunikací hl. m. Prahy aj.), posuzuje projektové dokumentace ke stavebním záměrům, je dotčeným orgánem státní správy v rámci řízení vedených podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vede správní řízení podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.