Jste zde

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD - 2. pololetí 2018

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD na 2. pololetí 2018 naleznete v přiložených dokumentech.

U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.

Druh sbíraného bioodpadu:
komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky)