Jste zde

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 9, Zastupitelstva hl. m. Prahy a do části Senátu Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným dne 31.5.2018  ve Sbírce zákonů č. 85/2018 Sb. volby do zastupitelstev obcí a do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky. V Městské části Praha 9 proběhnou volby ve dnech 5. a 6. října 2018 do Zastupitelstva městské části Praha 9, Zastupitelstva hlavního města Prahy a ve volebním  obvodu č. 26 i volby do Senátu Parlamentu ČR. To znamená, že do Senátu Parlamentu ČR budou v Městské části Praha 9 volit občané s trvalým pobytem na území Městské části Praha 9 v katastrech Hrdlořezy, Hloubětín a Malešice. Volby do Senátu Parlamentu ČR se budou dotýkat voličů, zapsaných v seznamu voličů ve volebních okrscích 9004 (COPTH Harfa) – část voličů, 9006 (ZŠ Špitálská) – část voličů a 9018 (SPŠZ Pod Táborem) – všichni zapsaní voliči.

 

Právo volit do Zastupitelstva m. č. Praha 9 a Zastupitelstva hl. m. Prahy má občan Městské části Praha 9 (státní občan České republiky), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu na území městské části. Pokud se jedná o občana jiného státu s platným trvalým pobytem na území Městské části Praha 9, kterému právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a který je na vlastní žádost zapsán do dodatku seznamu voličů, má právo volit do Zastupitelstva městské části Praha 9 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy.

 

Při volbách do zastupitelstev obcí není možné hlasovat nikde jinde, než v místě trvalého pobytu, proto se nevydávají voličské průkazy.

 

Počet volebních okrsků se navýšil o jeden se sídlem v COPTH Harfa, Poděbradská 1 rozdělením stávajícího jednoho okrsku na dva. Pro voliče tedy nedochází k žádné podstatné změně, volební místnost zůstává na stejné adrese.  V zářijovém čísle Devítky přineseme seznam všech volebních místností, včetně seznamu domů, které do toho kterého okrsku patří a další důležité informace k nadcházejícím volbám.

 

Pro všechny, kteří se chtějí zapojit do práce v okrskové volební komisi a pomoci se zajištěním zdárného průběhu voleb, je přiložena přihláška do komise, kterou je třeba po vyplnění odeslat s označením „VOLBY“ na adresu ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9. Přihlášku lze poslat také elektronicky na e-mail: cervenkovaj@praha9.cz, nebo předat osobně na radnici pracovnicím infocentra, a to nejpozději do 31. srpna 2018.  

 

Na všechny vaše případné dotazy rádi odpoví J. Červenková (tel. 283091124), nebo Mgr. Sýkora (tel. 283091314).

 

 

 

                                                                                            Mgr. Pavel Sýkora

                                                                                                vedoucí OOS

Související dokumenty