Jste zde

Záměr prodloužení pronájmu části pozemku 3926 v k.ú. Libeň

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/051838/2018/OSM/RF OSM/RF/2018

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

09.10.2018

Sejmuto

25.10.2018

Stav

Vyvěšeno