Jste zde

Záměr na pronájem NP v 1. patře domu čp. 322, ulice Jablonecká č.or. 72, v Praze 9 vítězi VŘ

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

P09 026871/2017/OSM/Fla OSM/Fla/2017

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru, jednotky, budovy

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

11.05.2017

Sejmuto

12.06.2017

Stav

Vyvěšeno