Jste zde

Záměr na pronájem NP - n.j.č.546/102 v 1.p.domu Vysočanská 546/85 v Praze 9 vítězi výběrového řízení

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/014025/2018/OSM/Fla OSM/Fla/2018

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru, jednotky, budovy

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

12.03.2018

Sejmuto

04.04.2018

Stav

Vyvěšeno