Jste zde

Záměr na pronájem NP-jednotky č. 569/101 v 1. NP Vysočanská 569/47 v Praze 9

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/057196/2018/OSM/Fla OSM/Fla/2018

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

06.11.2018

Sejmuto

22.11.2018

Stav

Vyvěšeno