Jste zde

Záměr na pronájem NJ č. 973/101 v suterénu domu čp.973, Sokolovská 197, k.ú.Libeň, Praha 9

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/056928/2017/OSM/Tom OSM/Tom/2017

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

30.10.2017

Sejmuto

30.11.2017

Stav

Vyvěšeno