Jste zde

Záměr na pronájem NJ č. 973/101 v suterénu domu čp.973, Sokolovská 197, k.ú. Libeň, Praha 9

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/063744/2017/OSM/Tom OSM/Tom/2017

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

05.12.2017

Sejmuto

21.12.2017

Stav

Vyvěšeno