Jste zde

Záměr na pronájem Nj č. 567/605 v 1.NP domu čp. 567, Na Břehu 9, Praha 9, k.ú. Vysočany

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/075075/2020/OSM/Tom OSM/Tom/2020

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

18.06.2020

Sejmuto

06.07.2020

Stav

Vyvěšeno