Jste zde

TAZÚZ trvalé DZ Prosecká NN 3264 návrh OOP

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/000777/2018/OŽPD/Ha

Oblast

Odbor životního prostředí a dopravy

Kategorie

Doprava

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

04.01.2018

Sejmuto

22.01.2018

Stav

Vyvěšeno