Jste zde

Pohoda Praha, s.r.o., dražební vyhláška, dražba se koná dne 16.07.2019 v 11:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/028762/2019 INFO 2019

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

POHODA PRAHA s.r.o., IČ:45281645
DS: xp5tvfy, Semanského 580/6, 104 00 Praha 10

Původce

POHODA PRAHA s.r.o., IČ:45281645
DS: xp5tvfy, Semanského 580/6, 104 00 Praha 10

Vyvěšeno

13.06.2019

Sejmuto

17.07.2019

Stav

Vyvěšeno