Jste zde

Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky význam. změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 ÚP HMP

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/003552/2019/OVÚR/Ja

Oblast

Odbor výstavby a územního rozvoje

Kategorie

Oznámení

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

24.01.2019

Sejmuto

05.03.2019

Stav

Vyvěšeno