Jste zde

OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu hl. m. Prahy

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/003098/2019/OVÚR/Ja

Oblast

Odbor výstavby a územního rozvoje

Kategorie

Oznámení

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

22.01.2019

Sejmuto

12.03.2019

Stav

Vyvěšeno