Jste zde

Obvodní soud pro Prahu 9, zahájení řízení o určení data smrti a jmenování opatrovníka

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

61NC105/2017 - null

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465
DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Původce

Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465
DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Vyvěšeno

16.11.2017

Sejmuto

18.12.2017

Stav

Vyvěšeno