Jste zde

Obvodní soud pro Prahu 9 - usnesení - dražební vyhláška - 21.7.2020 v 12:06

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

067 EX 209224/09

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic

Původce

Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic

Vyvěšeno

05.05.2020

Sejmuto

22.07.2020

Stav

Vyvěšeno