Jste zde

NAXOS a.s. - zveřejnění dražební vyhlášky - 26.9.2018

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/040912/2018 INFO 2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

NAXOS a.s., IČ:26445867
DS: rrxfcqy, Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5

Původce

NAXOS a.s., IČ:26445867
DS: rrxfcqy, Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5

Vyvěšeno

09.08.2018

Sejmuto

27.09.2018

Stav

Vyvěšeno