Jste zde

Exekutorský úřad Svitavy - dražební vyhláška - 17.9.2019 v 12:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

111EX 2329/09-118

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:68110642, Igor Olma
DS: rnug8s6, náměstí Míru 53/59, 568 02 Svitavy

Původce

Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:68110642, Igor Olma
DS: rnug8s6, náměstí Míru 53/59, 568 02 Svitavy

Vyvěšeno

18.07.2019

Sejmuto

18.09.2019

Stav

Vyvěšeno