Jste zde

Exekutorský úřad Praha 9, oznámení o konání dražebního roku, el. dražba dne 18.12.2019 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/052908/2019 INFO 2019

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182, Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Původce

Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182, Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Vyvěšeno

05.11.2019

Sejmuto

19.12.2019

Stav

Vyvěšeno