Jste zde

Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška, elektronická dražba dne 13.04.2017 v 10:00 hod

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

085 EX 2234/16

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Suchánek Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66248981
DS: qjzg82q, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Původce

Suchánek Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66248981
DS: qjzg82q, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Vyvěšeno

08.03.2017

Sejmuto

18.04.2017

Stav

Vyvěšeno