Jste zde

Exekutorský úřad Praha 7 - zahájení dražby dne 9.7. 2020 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

151 EX 457/19-721

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner
DS: 4p6tecf, Střížkovská 734/66, 180 00 Praha 8

Původce

Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner
DS: 4p6tecf, Střížkovská 734/66, 180 00 Praha 8

Vyvěšeno

18.05.2020

Sejmuto

10.07.2020

Stav

Vyvěšeno