Jste zde

Exekutorský úřad Praha 7, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 3.5.2018 v 10.00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

151 EX 720/17-126

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner
DS: 4p6tecf, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, Czech Republic

Původce

Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner
DS: 4p6tecf, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, Czech Republic

Vyvěšeno

03.04.2018

Sejmuto

04.05.2018

Stav

Vyvěšeno