Jste zde

Exekutorský úřad Praha 5, dražební vyhláška, dražební jednání se koná dne 21.2.2018 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

027 EX 00318/17-100

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Hauerland Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66236878, Miloslav Hauerland
DS: kffg8gt, Zborovská 1222/3, 150 00 Praha 5

Původce

Hauerland Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66236878, Miloslav Hauerland
DS: kffg8gt, Zborovská 1222/3, 150 00 Praha 5

Vyvěšeno

05.12.2017

Sejmuto

22.02.2018

Stav

Vyvěšeno