Jste zde

Exekutorský úřad Praha 3 - opakovaná dražební vyhláška - 25.9.2017 v 11:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

085 EX 11354/13

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Suchánek Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66248981
DS: qjzg82q, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Původce

Suchánek Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66248981
DS: qjzg82q, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Vyvěšeno

08.08.2017

Sejmuto

26.09.2017

Stav

Vyvěšeno