Jste zde

Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 04.04.2017 v 10:00 hod

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

146EX 984/16-50,49

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201
DS: cehtqyt, Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Původce

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201
DS: cehtqyt, Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Vyvěšeno

20.02.2017

Sejmuto

05.04.2017

Stav

Vyvěšeno