Jste zde

Exekutorský úřad Plzeň - město - usnesení - dražební vyhláška - 7.2.2018 v 12:30 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

094 EX 11555/17-077

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Tunkl Martin, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66248574, Martin Tunkl
DS: 7pig84c, Palackého náměstí 740/28, 301 00 Plzeň, Czech Republic

Původce

Tunkl Martin, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66248574, Martin Tunkl
DS: 7pig84c, Palackého náměstí 740/28, 301 00 Plzeň, Czech Republic

Vyvěšeno

04.01.2018

Sejmuto

08.02.2018

Stav

Vyvěšeno