Jste zde

Exekutorský úřad Olomouc, elektronická dražba dne 14.02.2019 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

EX 1504/08-181

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc

Původce

Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc

Vyvěšeno

09.01.2019

Sejmuto

15.02.2019

Stav

Vyvěšeno