Jste zde

Exekutorský úřad Brno - venkov - dražební vyhláška - 26.4.2017 v 10:15 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

137EX 8476/12-356

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355
DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic

Původce

Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355
DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic

Vyvěšeno

06.03.2017

Sejmuto

27.04.2017

Stav

Vyvěšeno