Jste zde

Exekutorský úřad Beroun, usnesení, dražební jednání dne 19.10.2018 v 08:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

015EX 1077/16-56

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759, Pavel Dolanský
DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Czech Republic

Původce

Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759, Pavel Dolanský
DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Czech Republic

Vyvěšeno

04.09.2018

Sejmuto

22.10.2018

Stav

Vyvěšeno