Jste zde

Středisko sociálních služeb Praha 9

Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 (původně Středisko sociální péče) je příspěvková organizace zřízená v roce 1994 Městskou částí Praha 9.

Odkaz na webové stránky SSS: http://www.ssspraha9.cz/ 

Posláním organizace je poskytování sociálních a zdravotních služeb dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným občanům z Prahy 9 a to prostřednictvím: DOMOVA SENIORŮ, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOUDĚTSKÝCH JESLÍ a aktivizací seniorů v KLUBECH PRO SENIORY

Adresa organizace: Novovysočanská 505/8

IČO: 613 849 41

Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9

Novovysočanská 505/8

Praha 9, 190 00

Statutární zástupce organizace: ředitel - Mgr. Michaela Žáčková, tel. 284 086 900, zackova@ssspraha9.cz