Jste zde

Jak získat informace o území


Geografická data prahy na jednom místě

Informace o území je možné získat na mapovém portále hl. m. Prahy na adrese http://www.geoportalpraha.cz/.

Zobrazení samostatné mapové aplikace zacílené na MČ Praha 9.

Na adrese http://georeport.iprpraha.cz/ je možné vygenerovat dokument obsahující limity využití území pro určitý pozemek nebo území.