Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení z 9. jednání RMČ P9 ze dne 11.5.2010

13.05.2010
239/10 Přijetí daru od firmy BEK Constuction, spol. s. r.o. 240/10

Přehled přijatých usnesení z 8. jednání RMČ P9 ze dne 26.4.2010

28.04.2010
207/10 Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2010 o účelovou dotaci na integraci žáků  pro asistenty pedagoga 208/10

Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání RMČ P9 ze dne 16.4.2010

15.04.2010
170/10 Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za r. 2009 171/10 Zvýšení rozpočtu r.2010 o dotaci na výplatu fin. darů invalidním osobám

Přehled přijatých usnesení z 6. jednání RMČ P9 ze dne 30.3.2010

01.04.2010
135/10 Změny zřizovací listiny OKD P9                      136/10 Výroční zpráva spol. Devátá rozvojová, a.s. za rok 2009

Přehled přijatých usnesení z 5. jednání RMČ P9 ze dne 16.3.2010

18.03.2010
106/10 Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin. prostředky na navýšení příspěvku na  výkon státní správy v oblasti soc. služeb 107/10

Přehled přijatých usnesení z 4. jednání RMČ P9 ze dne 23.2.2010

24.02.2010
79/10 Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin. prostředky na výplatu dávek soc.péče 80/10

Přehled přijatých usnesení z 3. jednání RMČ P9 ze dne 8.2.2010

11.02.2010
64/10 NS k bytu s pí Jindrou Šenkovou, pí Fléglovou a p. Heime 65/10 Sloučení volného bytu v domě č.p.1180, U Svobodárny 14, P9

Přehled přijatých usnesení z 2. jednání RMČ P9 ze dne 26.1.2010

27.01.2010
25/10 Rozpočet hospodaření MČ Praha 9 na rok 2010 26/10