Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

z-17-028-us.pdf
Komplexní rozbor hospodaření MČ P9 za rok 2016
z-17-029-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2017 o investiční dotaci na akci Poliklinika Prosek
z-17-030-us.pdf
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy z předchozích let k využití v roce 2017
z-17-031-us.pdf
Směna pozemků v k.ú. Prosek a v k.ú. Vysočany mezi společností Prosek 2, s.r.o. a MČ Praha 9
z-17-032-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Jablonecká č.p. 352/37 - č.p. 353/35
z-17-033-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Jablonecká č.p. 354/33 - č.p. 355/31
z-17-034-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Jablonecká č.p. 356/29 - č.p. 357/27
z-17-035-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v byt. domě Jablonecká č.p.358/25 - č.p.359/23
z-17-036-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Jablonecká č.p. 360/21 - č.p. 361/19
z-17-037-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Jablonecká č.p. 362/17 - č.p. 363/15
z-17-038-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Jablonecká č.p. 364/13 - č.p. 365/11
z-17-039-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech v rámci II. a III. vlny privatizace
z-17-040-us.pdf
Nevyužití předkupního práva ve smlouvě o převodu byt. jednotky č. 362/22 v domě č.p. 362-363 v ul. Jablonecká, k.ú. Střížkov
z-17-041-us_redigovano.pdf
Odpis nedobytných pohledávek na nájemném vč. služeb
z-17-042-us.pdf
Svěření pozemku v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ P9
z-17-043-us.pdf
Svěření pozemku v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ P9
z-17-044-us.pdf
Svěření pozemku v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ P9
z-17-045-us.pdf
Svěření pozemku v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ P9
z-17-046-us.pdf
Směna pozemků v k.ú. Vysočany mezi společností ADVANTAGE Factory CARS a.s. a MČ Praha 9
z-17-046-p1.doc
Příloha
z-17-047-us.pdf
Zpráva o provedení inventarizace majetku hl. m. Prahy, MČ Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za r. 2016
z-17-048-us.pdf
Přiznání roční náhrady jízdních výdajů za používání MHD pro členy ZMČ Praha 9
z-17-048-p1.xls
Příloha
z-17-049-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9