Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 5.jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 14.3.2017

r-17-104-us.pdf
Limit počtu pracovníků a rozpočet mzdových prostředků na rok 2017
r-17-105-us.pdf
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru ekonomického, Odboru školství a evropských fondů, Odboru správy majetku a OVÚR
r-17-106-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu
r-17-107-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelové investiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu
r-17-108-us.pdf
Poskytování služeb znalce v rámci transformace příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb na Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú.
r-17-109-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelovou dotaci na projekt Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka
r-17-110-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 r.2017 o účelovou dotaci na údržbu plastik
r-17-111-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 r. 2017 o fin.prostředky na výkon pěstounské péče
r-17-112-us.pdf
Schválení podpory pro handicapované sportovce
r-17-113-us.pdf
Další postup transformace přísp.org.SSS na Ústav Sociální služby,Praha 9,z.ú.
_processed_r-17-114-us_-_kopie.pdf
Informace o splnění podmínek p. Jakubem Košňarem
r-17-115-us.pdf
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi MČ Praha 9 a SVJ domu Matějkova 1937, Praha 9
r-17-116-us.pdf
Uzavření Smlouvy o správě a provozu víceúčelových hřišť
r-17-117-us.pdf
Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním prostor se společností Poliklinika Prosek, a.s.
r-17-118-us.pdf
. Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad 11.ročníkem akce Prague Patchwork Meeting
r-17-119-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad 22. ročníkem soutěžního veletrhu JÁ STUDENTSKÁ FIRMA ROKU
r-17-120-us.pdf
Stanovisko k termínu začátku zasedání ZMČ Praha 9
r-17-121-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 13.ZMČ P9
r-17-122-us.pdf
Dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. 2015/OE/0001/DPRK
r-17-123-us.pdf
Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Toman,Devátý &Partneři advokátní kancelář, s.r.o.