Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 2.mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 21.4.2017

r-17-191-us.pdf
Připomínky MČ P9 k „Návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen -2014 – březen 2017)“ zveřejněném dne 25.3.2017