Jste zde

Projekty EU

Projekt AgriGo4Cities úspěšně odstartoval

12.03.2017
Ve dnech 14.2.2017 a 15.2.2017 se sjeli zástupci partnerů zapojených do projektu AgriGo4Cities (Urban agriculture for changing cities: governance models for better institutional...

Místní akční skupina již počtvrté debatovala nad problémy veřejných zakázek

09.03.2017
V úterý 7. 3. 2017 proběhlo v pořadí již čtvrté setkání pražské Urbact Local Group. Schéma workshopu bylo obdobné poslednímu semináři, tedy úvodní slovo si vzal koordinátor místní...

Proběhl Kick-off Meeting projektu Chestnut

08.03.2017
Ve dnech 31.1.2017 a 1.2.2017 se sjeli zástupci partnerů zapojených do projektu CHESTNUT (CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport) do...

Popis projektu AgriGo4Cities

03.03.2017
MČ Praha 9 využila nabídky na zapojení se do přímo financovaného projektu EU Interreg Danube Transnational Programme: AgriGo4Cities (Urban agriculture for changing cities:...

Active Citizens for Active Climate Protection - A Quick Summary

02.03.2017
      The project « Active citizens for active climate protection » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"    

Popis projektu CHESTNUT

02.03.2017
MČ Praha 9 využila nabídky na zapojení se do přímo financovaného projektu EU Interreg Danube CHESTNUT (CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport...

Místní akční skupina se opět sešla k debatě nad novým zákonem o VZ

07.12.2016
 Dne 1. 12. 2016 proběhlo v pořadí již třetí setkání pražské ULG. Úvodní slovo měl koordinátor místní ULG, radní Prahy 9 Zdeněk Davídek, který stručně přiblížil charakter celého...

Poslední mezinárodní meeting Aktivních občanů v portugalském Espinho

04.10.2016
Posledním projektovým mezinárodním setkáním, které se uskutečnilo v rámci projektu "Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu", byl meeting v portugalském městečku Espinho. Ve...