Jste zde

VÝSTRAHA ČHMÚ - nebezpečí požárů

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 23. 07. 2018
V souladu s ustanovením § 1 Nařízení Rady hl. m. Prahy č. 1224 ze dne 24. 5. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 23. 07. 2018 nastává pro území hlavního města Prahy
d o b a z v ý š e n é h o n e b e z p e č í v z n i k u p o ž á r u
ode dne 23. 07. 2018 do odvolání

Více v příloze

Související dokumenty