Jste zde

Hostinec U Brabců

Rekonstrukce hostince U Brabců

 

Když v loňském roce vysočanská radnice získala směnou za jiné pozemky hostinec U Brabců na Starém Proseku, vyplnila tak přání mnoha proseckých patriotů, ale sebe postavila před nelehký úkol: budově, na níž byl již podepsán demoliční výměr, znovu vdechnout život.

 

V současné době je hotová projektová dokumentace k vydání stavebního povolení.

MČ Praha 9 předložila návrh postupu obnovy objektu U Brabců k diskuzi veřejnosti. S jeho budoucí možnou podobou se seznámili 8. ledna členové Komise pro výstavbu a územní rozvoj Rady MČ Praha 9 a 21. března 2018 mohli říci své připomínky k řešení rekonstrukce a návrhu nové podoby restaurace-společenského centra také sami obyvatelé Devítky. Na jejich otázky odpovídali Ing. arch. Jan Bouček, který navrhl interiér, a Ing. arch. Ivan Drobný autor exteriéru budovy.

 

Restaurace a společenské centrum

Zadání pro architekty znělo, aby měl objekt U Brabců dvojí funkční využití – vedle vlastního restauračního provozu také nabídl prostor pro společenská a kulturní setkávání. A zároveň, aby i po rekonstrukci objekt u Brabců nic netratil z toho, čím přispíval ke geniu loci Starého Proseka, což byl také jeden z důvodů, proč ho MČ Praha 9 zachránila před demolicí. Proto se také návrh exteriéru budovy snaží zachovat podobu fasády z roku 1837 a v interiéru se mísí staré prvky s moderními.

 

Flexibilní hlavní sál

Aby nová restaurace nabídla nejen místa u stolů pro pivaře a milovníky dobrého jídla, ale také prostor například pro tanečníky, nebo diváky, navrhl arch. Jan Bouček hlavní sál tak, aby si tu na své přišli všichni. Ostatně vycházel z minulosti, protože historie místa a provozní uspořádání objektu ukazuje, že funkce společenského sálu byla nadřazena funkci restaurace.

Podle navrženého projektu bude možné prostor flexibilně „přeskládat“ na hlediště, případně uvolnit prostor pro taneční parket tím, že zde nebudou fixně ukotveny lavice a další mobiliář.

 

Ochoz

V hlavním sále navrhl architekt vybudovat oboustranný ochoz. Toto zvýšené vložené patro ve tvaru písmene U prostor hlavního sálu výrazně „zabydlí“, takže bude na návštěvníky působit vlídně. Navíc zlepší jeho akustiku.

 

Stará hospoda

S hlavním sálem je třeba architektonicky propojit sál staré hospody na rohu, jehož prostor architekt Bouček doporučuje maximálně zvětšit a znovu aktivovat. „Svou historií, významem, proporcemi prostoru (výška), stropem s klenbami i nárožní polohou k tomu přímo vybízí. Tady se scházeli štamgasti a mělo by to tak být i nadále,“ zdůvodňuje.

Navíc stará hospoda může fungovat také jako samostatný salónek pro uzavřenou společnost, který je nezávislý na hlavním sále. Součástí interiéru by mohly být i dva dvouplášťové pivní tanky zavěšené na stěně.

Předpokládáme, že samotná rekonstrukce objektu U Brabců by měla započnout ještě v roce 2018 a potrvá asi rok a půl.

 

Vizualizace: Ing. arch. Jan Bouček a Ing. arch. Ivan Drobný