Jste zde

Oddělení údržby a autoprovozu

  • zabezpečuje chod budov ÚMČ Praha 9 a rekreačních zařízení
  • zajišťuje provoz a údržbu vozidel MČ Praha 9
  • zajišťuje dispečink autoprovozu
  • spolupracuje s ostatními odbory ÚMČ  při organizačním zajištění společenských kulturních akcí pořádaných MČ Praha 9