Jste zde

Odbor správy majetku (OSM)

Úřadu městské části v Praze 9 působí na úseku samostatné působnosti obce v oblasti správy majetku svěřeného městské části Praha 9 Statutem hl. města Prahy, kde sleduje, navrhuje a provádí efektivní využití majetku MČ Prahy 9 a zajišťuje uplatňování vlastnických práv k tomuto majetku. Tuto činnost zabezpečuje prostřednictvím Oddělení realitního a Oddělení bytového. Technickou stránku správy, tzn. údržbu, opravy,  rekonstrukce a případnou výstavbu majetku zajišťuje prostřednictvím Oddělení investic a údržby

Nájemci, kteří neprojevili o koupi bytu zájem, zůstávají nájemci Městské části...
Chtěl bych se zeptat, jak vypadá situace s prodejem bytů nájemníkům v domě....
Nakládání s byty je plně v kompetenci Městské části Praha 9 v souladu s její...
Chtěl bych se zeptat, jak vypadá situace s prodejem bytů nájemníkům v domě? ...