Jste zde

Oddělení účetnictví

Zpracovává komplexní účetnictví za celou Městskou část Praha 9 tj. hlavní činnost – rozpočtová (místní a správní poplatky ), hospodářská činnost – zdaňovaná činnost (domovní bytový fond, prodej a pronájmy majetku MČ Praha 9). Dále zpracovává účetnictví příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 9,               ( Základních škol, Mateřských škol, Divadlo Gong , Střediska sociálních služeb MČ Praha 9 ).