Jste zde

Kancelář starosty a tajemníka (KST)

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA (KST)

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy zajišťuje pořádání kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit Městské části.

Tiskový mluvčí zajišťuje vazbu mezi MČ a veřejností.

Personální servis komplexně řeší problematiku pracovně právních vztahů pro potřeby úřadu.

Servis ICT zajišťuje správu oblasti výpočetní techniky  pro potřeby úřadu.

Servis volených orgánů zajišťuje administrativní servis pro uvolněné členy ZMČ, tajemníka a členy ZMČ.