Jste zde

Obdrželi jsme oznámení o prodeji bytu do osobního vlastnictví, za jak dlouho obdržíme nabídku?

Závaznou nabídku na odkoupení bytové jednotky obdržíte po vyhodnocení odpovědí oprávněných nájemců na zaslané oznámení o záměru odprodeje bytů. Nájemci byli vyzváni k odpovědi do 30 dnů. Poté, pokud bude více než 60 % nájemců souhlasit s odkoupením bytové jednotky, vydá MČ Praha 9 pokyn realizátorovi prodeje k odeslání závazné nabídky. Realizátor je povinen odeslat závaznou nabídku oprávněným nájemcům do 30 dnů od obdržení pokynu MČ Praha 9 .

Související odkazy